Jak do hlubokého předklonu?

Jednotlivé jógové pozice mají svůj význam a různí se v tom, jak na naše tělo působí. Záklony v nás aktivují vitální energii a předklony nás mohou uklidňovat a harmonizovat. Předklony nás učí, že není třeba mít vše pod kontrolou. Někdy je tím nejlepším a zároveň nejtěžším řešením držené věci pustit a nechat plynout. V neposlední řadě nás předklonové pozice v naší jógové praxi učí trpělivosti, zvnitřnění a zpomalení. Slovní spojení “zpevnit se v pružnosti” je jeden z nejdůležitějších a zároveň nejnáročnějších aspektů pozice. 

Hluboký předklon se dá provést několika způsoby. Popisované nastavení doporučujeme zautomatizovat v rámci samostatného cvičení. A postupně začít zařazovat v rámci sestavy. 

SED

Poloviční předklon 

Pokud by byl hluboký předklon s dlaněmi na zemi kvůli návratu zpět příliš náročný, zaujměte verzi polovičního předklonu. V sedě se předkloňte ohybem v kyčlích a opřete předloktí nebo dlaně o stehna. Povolte lopatky směrem dolů do pomyslných kapes u kalhot. Prodýchejte oblast podbřišku a spodních zad několika dechy. Pro návrat z pozice využijte odtlačení od dlaní či předloktí. Opřete se do sedacích kostí a s nádechem postupně obratel po obratli napřimte páteř.

Hluboký předklon

V plné verzi se předkloňte ohybem v kyčlích a opřete podbřišek o stehna. Dlaně položte na stupačku od vozíku, na bločky nebo na zem. Hlavu nechte volně vyvěsit. Prodýchejte podbřišek a spodní záda. Začněte se třemi až pěti nádechy, poté se postupně díky odtlačení od dlaní a předloktí vracejte zpět. 


STOJ

Poloviční předklon 

Chodidla umístěte na šíři boků. Dva bločky položte přibližně 50 cm před chodidla tak,  aby byly na šířku ramen. S nádechem se odtlačte od chodidel a vytáhněte se za zátylkem hlavy směrem vzhůru. S výdechem se předkloňte. Předklon vychází z pánve, kdy dochází ke sklopení v kyčelních kloubech – nikoliv ze zad nebo břicha. Dlaně položte na bločky. Následuje uvolnění a roztažení hýždí, díky kterému dojde k protažení spodní části beder, které iniciuje překlopení pánve. Dobré provedení poznáte podle aktivně vtažené břišní stěny, což je známka pro správně zapojený m. iliopsoas, sval který stabilizuje bederní páteř. Pohled míří šikmo vpřed. Pokud pocítíte nepříjemném záklon krční páteře, podívejte se na palce u nohou. Pohled očí a nastavení hlavy zajistí prodloužení krční páteře. 

 

 

Jak na nastavení a aktivaci těla v hlubokém předklonuVýchozí pozice zůstává poloviční předklon. Chodidla jsou nasta
vená podle rovnoběžných os, které vycházejí z hlavic kyčelních kloubů. To je střed, podle kterého šířku chodidel nastavujeme. Kolena tlačte lehce vpřed, jako by před vámi byla zeď a pokrčte je směrem nad druhý prst chodidla.

Poté kolena pomalu, vědomě a aktivně natahujte do změkčení, nikoliv prolomení. Tento moment je velmi důležitý. Pohyb nevychází z kolen, ale je tvořen zevní rotací v kyčelních kloubech. Bez aktivace zevních rotátorů se kolena se prolamují dozadu a zároveň mohou padat dovnitř. 

 

 

 

 

Jak na přechod z polovičního do hlubokého předklonuVýchozí pozice je poloviční předklon s jemně napřímenou páteří a dlaněmi na bločkách. Opřete se do chodidel, kolena míří přibližně nad druhý nebo třetí prst chodidla. Podbřišek je aktivní, to zajistíte tak, že udržíte odtlačování od chodidel, díky kterému dojde přes au ktivitadduktorů k za pojení múla bandhy a uddijána bandhy. Pánevní kosti povolte doširoka (díky tomuto pohybu křížová kost zajíždí dolů jako klín a protahuje dolní konec páteře). S výdechem se předkloňte a posuňte bločky vedle chodidel.. Hlavu jemně uvolněte. 

 

 

 

 

 

Cesta zpět z hlubokého předklonu

Návrat je možný přes pokrčená kolena napřímením zpět do pozice polovičního předklonu či vzhůru do stoje. Při návratu se dobře opřete do pat, aby došlo k zapojení pánevní dna a nedocházelo k přetížení spodních zad.

Druhá varianta návratu je přes kulatá záda. Začíná odtlačením od chodidel, kostrč míří k zemi, vtažení břišní stěny a postupně vzhůru. Pokud vás u této formy bolí oblast bederní páteře, doporučujeme cestu přes pokrčená kolena.

Jak v předklonech dobře dýchat

Hluboký předklon způsobuje stlačení břicha, to ve spojení s gravitací přesunuje střed bránice směrem vzhůru, takže je zapotřebí získat více volnějšího prostoru v zadní části hrudníku pro dech. Zároveň pozice prodýchejte plynulým a klidným dechem.

Závěrem

Předklony k józe neodmyslitelně patří. Protahují zadní linii těla, ale také přináší pokoru a klid. Učí nás přijímat to, co k nám přichází. Obecně se dotýkají tématu trpělivosti a pokory ve vlastním úsilí.  Tak ať se vám dobře předklání. Na závěr si můžete položit otázku nebo dvě, které úzce souvisejí s tématem předklonů. Kde potřebuji více pokory? A jak vypadá můj výdech v klidu a ve fyzicky či emocionálně náročných situacích?