Nádech, Výdech, Jóga

Věděli jste, že za jeden den se uděláme okolo 25 000 nádechů? Dech může být různý – jemný, sytý, plný, hluboký, dlouhý, krátký, přerušovaný, břišní, hrudní, aktivní či pasivní. Ať už dech, jeden z nejvzácnějších darů, vypadá jakkoliv, nejvíce mu prospějeme, když mu budeme naslouchat, jelikož vypráví o nás samotných. 

Dech si získával a stále získává obdiv

Když se dýchání pokusíme zasadit do většího kulturního rámce, všechny tradiční kultury a společnosti měli k dechu veliký obdiv. Léčitelství a medicína v dávné minulosti vždy věnovala dechu speciální pozornost. Dech se považoval za něco, co spojuje zevní svět – vzduch – s naším tělem a myslí.. V klasické čínské medicíně se tvrdilo, že čchi (hypotetická životní síla a energie) je v celém těle řízena plícemi. I v dalších zemích východní Asie byla dechu pozornost věnována a to zejména v rámci jógy. V ní byla zdůrazňována role výdechu. 

Jak dýcháme je nám dáno naší výbavou. Jaké jsou naše tkáně, citlivost, naše konstituce, náš aktuální zdravotní stav. To vše můžeme ovlivnit v pozitivním slova smyslu a rozvíjet.

Co je důležité pro dobrý dech?

Při dýchání je důležitý pohyb hrudníku. Plíce, ve kterých se děje dýchání lnou k žebernímu koši, který je vybaven svaly a klouby, hrudní páteř stejně tak a zespodu pracuje bránice. Bránice je považována za primární dechový sval. Hrudník bývá často tuhý, to ztěžuje výdech a ovlivňuje změnu tvaru. Příčinou může být nedostatek pohybu, nezvládnutá dlouhodobá pozice v sedě, při chůzi dochází k rotaci oblasti Th 8, nepohyblivé fascie či zkrácené svaly. Někdy mohou být důvody skrytější. Než se do samotného dýchání pustíte, je dobré oblast hrudníku „předpřipravit“. Rozšířit, uvolnit a přivést do stavu, aby pohybová práce byla co nejvíce možná. 

Na procesu dýchání jako celku se podílí hrudní dutina stejně jako břišní, které spolu spolupracují. Obě dutiny při dýchání mění tvar, hrudní oproti břišní kromě tvaru může měnit i objem. Je žádoucí, aby se dutina hrudní rozevírala trojrozměrně a dutina břišní ji v tom doprovázela. Pro dechové techniky je dobré vědět, že pohyby páteře a žeber jsou součástí dechových pohybů a svou činností přímo ovlivňují dechový proces. Věnujte jim proto pozornost, pohyby můžete vidět a cítit.

Dechové cvičení 


Dechových cvičení je bezpočet. Co se můžete učit? Zvětšovat dechový prostor, uvolněný nesilový výdech, různý rytmus dechu, rozhýbat hrudník, lokalizovat dech. 

Dech udždžají

Jemný aktivační dech, který pomáhá soustředit se na přítomný okamžik a přivádí nás k našemu tělu a mysli.   

Zaujměte sed zkřížený, nebo sed ve kterém udržíte páteř napřímenou po celou dobu cvičení. Při udždžají se nadechujte skrze nosní dírky a vydechujte skrze nosní dírky. Je to velmi jemný vjem. Dýchejte přes lehce přes lehce zúženou hlasivkovou štěrbinu a vydávejte u toho šumivý zvuk, který zní jako zvuk oceánu nebo ševelení větru. Rty zůstávají zavřené. Zvuk dechu má být téměř neslyšný. Při udždžají se nadechujte skrze nosní dírky a vydechujte skrze nosní dírky. Je to velmi jemný vjem. 

Zajímavost na závěr


James Nestor doporučuje zpomalit dechový cyklus a prodloužit nádech i výdech na dobu 5, 5 sec. Výzkumy dokládají, že většina starých modliteb a manter od hinduistické Om Mani Padme Hum až po Ave Maria, je vytvořena tak, že své facilitátory uvádí právě do takovéto délky dechu.

Tak ať nám to dobře dýchá!